Dla Beneficjenta

Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
23.02.2018 10:45

Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 8 marca 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla przedszkoli w ramach ogłoszonego konkursu 3.1. RPO WP Edukacja Przedszkolna - Fundusze Europejskie 2014-2020”
22.02.2018 14:03

Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Wsparcie dla przedszkoli w ramach ogłoszonego konkursu 3.1. RPO WP Edukacja Przedszkolna - Fundusze Europejskie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 marca 2018 r., poświęcone zagadnieniom związanym z dofinansowaniem dla przedszkoli przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjne przedsiębiorstwa – dotacyjne i pozadotacyjne formy wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020”.
22.02.2018 08:56

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Innowacyjne przedsiębiorstwa – dotacyjne i pozadotacyjne formy wsparcia z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie organizowane 6 marca 2018 r., poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami finansowania innowacyjnych przedsięwzięć przez przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Szkolenia w Wejherowie, Pucku i Kartuzach: ''Fundusze Europejskie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą
15.02.2018 08:49

Szkolenia w Wejherowie, Pucku i Kartuzach: ''Fundusze Europejskie dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą".

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Centrum Informacyjnym serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem finansowego wsparcia z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zobacz>>
Konsultacje publiczne w ramach Agendy Miejskiej UE
14.02.2018 13:11

Konsultacje publiczne w ramach Agendy Miejskiej UE

Serdecznie zapraszamy do udziału w publicznych konsultacjach Agendy Miejskiej UE.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji oraz tworzenie biznesplanu przy wsparciu środków unijnych”.
08.02.2018 14:02

Szkolenie w Gdańsku: „Fundusze Europejskie w nowej perspektywie 2014-2020 na założenie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji oraz tworzenie biznesplanu przy wsparciu środków unijnych”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom zakładania działalności gospodarczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz tworzenia biznesplanu przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.
07.02.2018 12:53

Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie możliwe będzie za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Konkursy na rok 2018 - Regionalny Program Operacyjny i krajowe programy operacyjne”.
02.02.2018 08:48

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Konkursy na rok 2018 - Regionalny Program Operacyjny i krajowe programy operacyjne”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone przedstawieniu konkursów przewidzianych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz krajowych programów operacyjnych.

Zobacz>>
Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.
01.02.2018 14:43

Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Erasmus+ Sport - zaproszenie do składania wniosków
01.02.2018 08:27

Erasmus+ Sport - zaproszenie do składania wniosków

30 stycznia 2018 pracownicy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej szczegółowo przedstawili propozycję KE odnośnie tegorocznej edycji programu Erasmus+, poświęconej działaniom z zakresu sportu.

Zobacz>>
W kierunku 9. Programu Ramowego - stan prac nad następcą Horyzontu 2020. Konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku
31.01.2018 12:48

W kierunku 9. Programu Ramowego - stan prac nad następcą Horyzontu 2020. Konsultacje publiczne dotyczące funduszy UE w dziedzinie inwestycji, badań i innowacji, MŚP i jednolitego rynku

Obecne wieloletnie ramy finansowe – długoterminowy budżet UE – obowiązują do końca 2020 r. W 2018 r. Komisja przedstawi kompleksowe propozycje dotyczące wieloletnich ram finansowych po 2020 r. oraz nowej generacji programów finansowych, na które zostaną przeznaczone środki. Te programy lub fundusze zapewniają wsparcie finansowe na rzecz setek tysięcy beneficjentów, w tym regionów, miast, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, rolników, studentów, naukowców i wielu innych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”
30.01.2018 10:47

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 16 lutego 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LUTY 2018
29.01.2018 10:57

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – LUTY 2018

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu. Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zobacz>>
Nowy mechanizm finansowy w ramach Funduszy Norweskich już dostępny
26.01.2018 13:38

Nowy mechanizm finansowy w ramach Funduszy Norweskich już dostępny

24 stycznia 2018 roku, w ramach Funduszy Norweskich uruchomiono całkowicie nowy mechanizm finansowy, poświęcony transgranicznej współpracy regionalnej i współpracy transnarodowej (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation). Główne cele programu są tożsame z ogólnymi celami Funduszy Norweskich, czyli zmniejszenie gospodarczych i społecznych różnic w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz zacieśnienie współpracy między państwami „donatorami" (Norwegia, Islandia, i Lichtenstein) a państwami beneficjentami (15 krajów Europy Północnej, Środkowej i Południowej, w tym Polska).

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Chojnicach, Konarzynach i Kościerzynie: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej
23.01.2018 10:41

Spotkania informacyjne w Chojnicach, Konarzynach i Kościerzynie: „Przedsiębiorco skorzystaj! Fundusze Europejskie 2014 – 2020 na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami uzyskania wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie krajowych programów operacyjnych oraz regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego w 2018 r.”.
19.01.2018 14:09

Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie krajowych programów operacyjnych oraz regionalnego programu operacyjnego dla województwa pomorskiego w 2018 r.”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach krajowych programów operacyjnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w 2018 r.".

Zobacz>>
18.01.2018 11:43

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych dotacją z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zobacz>>
Zaproszenie na spotkanie dla przedsiębiorców w Gdańsku
17.01.2018 12:08

Zaproszenie na spotkanie dla przedsiębiorców w Gdańsku

Bank Gospodarstwa Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych realizujący na terenie województwa pomorskiego projekt Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ serdecznie zapraszają na spotkanie dla przedsiębiorców „Pomorze Przyszłości- pożyczka na innowacje dla pomorskich przedsiębiorców".

Zobacz>>
Pożyczka rewitalizacyjna już dostępna
08.01.2018 16:09

Pożyczka rewitalizacyjna już dostępna

95 mln złotych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 trafi do pomorskich miast – Pożyczka rewitalizacyjna już dostępna.

Zobacz>>
29.12.2017 08:21

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – STYCZEŃ 2018

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, w ramach prowadzonych działań, odwiedzą miejscowości województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia będą dostępni dla osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter