Dla Beneficjenta

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku”
23.06.2017 14:46

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji zawodowych w 2017 roku”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 6 lipca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu doświadczenia zawodowego przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Mobilny Punkt Informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
19.06.2017 10:10

Mobilny Punkt Informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne Chojnicach: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych”
13.06.2017 15:08

Spotkanie informacyjne Chojnicach: „Wsparcie z Funduszy Europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 30 czerwca 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia z funduszy europejskich na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Wykorzystanie środków unijnych przy projektach energetycznych i OZE”
13.06.2017 13:45

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Wykorzystanie środków unijnych przy projektach energetycznych i OZE”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na projekty energetyczne i OZE. Spotkanie będzie prowadzone przez ekspertów z Polskiego Klastra Rozwoju Energii.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach i Debrznie: „Promocja projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”
13.06.2017 13:12

Spotkanie informacyjne w Chojnicach i Debrznie: „Promocja projektów finansowanych z Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r. dotyczące promocji projektów finansowanych z FE.

Zobacz>>
Szkolenie w Tczewie: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”
13.06.2017 12:38

Szkolenie w Tczewie: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 22 czerwca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku: „Wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 6.2.2. RPO WP - Rozwój Usług Społecznych”
13.06.2017 12:30

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 6.2.2. RPO WP - Rozwój Usług Społecznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 20 czerwca 2017 r., dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych (RPO WP).

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020”
06.06.2017 14:24

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" zapraszają na spotkanie organizowane 23 czerwca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem badań i innowacji z Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2. POIR w 2017 r.
06.06.2017 08:11

Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2. POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP".

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach programu „Szybka ścieżka” dla MŚP - finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji oraz MŚP Seal of Excellence
01.06.2017 14:53

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach programu „Szybka ścieżka” dla MŚP - finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji oraz MŚP Seal of Excellence

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami „Szybka ścieżka" dla MŚP - finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (konkurs 3/1.1.1/2017) oraz MŚP Seal of Excellence (konkurs 4/1.1.1/2017). Konkursy są realizowane z Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw" (Poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa").

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - CZERWIEC 2017
29.05.2017 14:02

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - CZERWIEC 2017

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach POIR
29.05.2017 13:52

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Można uzyskać nawet do 0.5 mln zł. wsparcia.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa finansowa 2014-2020”
26.05.2017 12:56

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa finansowa 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 4.1., poddziałanie 4.1.2.
24.05.2017 14:33

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 4.1., poddziałanie 4.1.2. "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze"

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Działania 4.1., poddziałanie 4.1.2. "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Zobacz>>
Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2.
22.05.2017 11:06

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2. "Sektorowe programy B+R" - GameINN

Strona głównaFundusze europejskieProgram Operacyjny Inteligentny RozwójAktualności drukuj A A A Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" - GameINN 16-05-2017 Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" - GameINN (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
22.05.2017 09:46

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka" dla MŚP (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych przedsiębiorstw (konkurs 2/1.1.1/2017) realizowanego w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”
19.05.2017 15:17

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 maja 2017 r., dotyczące zagadnień związanych z prawidłową realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Mobilny Punkt Informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
19.05.2017 08:34

Mobilny Punkt Informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów”
15.05.2017 12:21

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 maja 2017 r., poświęcone najważniejszym zasadom obowiązującym w trakcie realizacji projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów używania sytemu teleinformatycznego SL2014.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter