Dla Beneficjenta

Agencja Rozwoju Pomorza Instytucją Pośredniczącą do obsługi przedsiębiorców
10.11.2015 09:24

Agencja Rozwoju Pomorza Instytucją Pośredniczącą do obsługi przedsiębiorców

Powołano Instytucję Pośredniczącą dedykowaną obsłudze przedsiębiorców. Agencja Rozwoju Pomorza SA wspierać będzie głównie przedsiębiorstwa działające w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Zobacz>>
Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
09.11.2015 14:21

Szkolenie: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i realizowania projektów finansowanych z Funduszy UE oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach szkolenia przewidziano część warsztatową.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”
06.11.2015 16:04

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”
06.11.2015 16:00

Spotkanie informacyjne w Starogardzie Gdańskim: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia ze środków unijnych obszarów edukacji i kształcenia w szkołach.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”
04.11.2015 08:58

Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Miłoradzu: „Fundusze Europejskie w obszarze kultury”
04.11.2015 08:44

Spotkanie informacyjne w Miłoradzu: „Fundusze Europejskie w obszarze kultury”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem kultury ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

Zobacz>>
78 milionów euro do wykorzystania w Euroregionie Bałtyk
03.11.2015 12:24

78 milionów euro do wykorzystania w Euroregionie Bałtyk

2 listopada 2015 r. odbyło się VI Doroczne Forum Interesariuszy Euroregionu Bałtyk (ERB). Tegoroczne forum poświęcone było tematyce Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a zwłaszcza Programowi Południowego Bałtyku. Spotkanie uroczyście otworzył wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne w Tczewie i Lubichowie: „Możliwości wsparcia na obszarach wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”
02.11.2015 15:13

Spotkania informacyjne w Tczewie i Lubichowie: „Możliwości wsparcia na obszarach wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem ze środków unijnych obszarów wiejskich.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie krok po kroku - podstawy zarządzania projektami unijnymi”
02.11.2015 14:35

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Fundusze Europejskie krok po kroku - podstawy zarządzania projektami unijnymi”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone podstawom zarządzania projektami i korzystania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie dedykowane jest w szczególności młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Sztumie: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”
02.11.2015 14:21

Spotkanie informacyjne w Sztumie: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom wsparcia ze środków unijnych obszarów edukacji i kształcenia w szkołach.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Perspektywa finansowa 2014-2020 – przegląd Programów Operacyjnych”
27.10.2015 15:54

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Perspektywa finansowa 2014-2020 – przegląd Programów Operacyjnych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Wręczenie decyzji o wyborze projektów do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020
23.10.2015 13:56

Wręczenie decyzji o wyborze projektów do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020

Decyzję o wyborze do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dwóch projektów przygotowanych przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorzowi Stachowiakowi, dyrektorowi ZDW, wręczył marszałek Mieczysław Struk. Uroczystość odbyła się 23 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Mama może wszystko - możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”
23.10.2015 13:54

Szkolenie w Gdańsku: „Mama może wszystko - możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone omówieniu działań umożliwiających objęcie wsparciem kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Zobacz>>
Szkolenie w Wicku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
22.10.2015 10:24

Szkolenie w Wicku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenia w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Organizacje pozarządowe w nowej perspektywie Funduszy Europejskich 2014-2020”
21.10.2015 13:36

Szkolenia w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Organizacje pozarządowe w nowej perspektywie Funduszy Europejskich 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenia poświęcone wsparciu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Zobacz>>
Urząd Marszałkowski pomoże pomorskim miastom przygotować się do rewitalizacji
21.10.2015 11:35

Urząd Marszałkowski pomoże pomorskim miastom przygotować się do rewitalizacji

Marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę, na mocy której pomorskie miasta otrzymają ponad 4 mln zł na przygotowanie programów rewitalizacji. Dzięki temu będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z funduszy europejskich projektów, które umożliwią poprawę sytuacji w zaniedbanych dotychczas dzielnicach.

Zobacz>>
Konsultacje indywidualne do I naboru w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
21.10.2015 11:10

Konsultacje indywidualne do I naboru w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Od 3 do 20 listopada 2015 r. będzie możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z sekretariatem technicznym.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”
20.10.2015 14:47

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na inwestycje proekologiczne”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach współfinansowanych ze środków unijnych w perspektywie na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Ocena oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków UE”
14.10.2015 15:24

Szkolenie w Gdańsku: „Ocena oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom oceny oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz>>
Szkolenia w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”
09.10.2015 16:35

Szkolenia w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenia poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter