Dla Beneficjenta

21.08.2014 11:07

O funduszach europejskich – spotkanie informacyjne w Bytowie

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z funduszami europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się 2 września 2014 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie, w godz. 10.00-14.00.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne – zaproszenie do współpracy
21.08.2014 10:49

Mobilne Punkty Informacyjne – zaproszenie do współpracy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza lokalne samorządy i inne instytucje do współorganizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych (MPI) w województwie pomorskim. Zadaniem MPI jest ułatwienie mieszkańcom, poprzez organizację spotkań, dostępu do informacji dotyczących Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – podręcznik dla początkujących
19.08.2014 11:35

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego – podręcznik dla początkujących

Szwedzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Gospodarczego wydała dokument prezentujący informacje na temat wspólnych celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i sposobów ich realizacji.

Zobacz>>
19.08.2014 11:24

Program INTERREG IVC – Turystyka w projektach

Turystyka nie jest wprost wpisana do programów międzyregionalnych INTERREG IVC 2007-2013 i INTERREG EUROPA 2014-2020, jednak tematykę tę można podejmować np. w kontekście rozwoju ekonomicznego oraz zwiększania atrakcyjności regionów.

Zobacz>>
Innowacje PO KL 2014-2020
19.08.2014 10:42

Innowacje PO KL 2014-2020

W celu praktycznego wykorzystania rozwiązań innowacyjnych wypracowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Krajowa Instytucja Wspomagająca opracowała zestawienie tych rozwiązań, wraz z propozycją ujęcia części z nich w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – tj. w realizowanym na poziomie centralnym Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO).

Zobacz>>
Program dla Europy Środkowej - forum poszukiwania partnerów
19.08.2014 09:49

Program dla Europy Środkowej - forum poszukiwania partnerów

Zachęcamy do zgłoszenia projektu i jego zaprezentowania podczas niemiecko-polskiego forum poszukiwania partnerów do udziału w programach transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego 2014 - 2020 oraz Europa Środkowa 2014-2020.

Zobacz>>
Bezpłatne spotkania Coaching Cafe
18.08.2014 14:18

Bezpłatne spotkania Coaching Cafe

Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza sympatyków coachingu na kolejne spotkania z cyklu Coaching Cafe organizowane przez International Coach Federation w siedzibie ARP w Gdańsku. Podczas miniwarsztatu coachingowego organizowanego 20 sierpnia 2014 r. będzie prezentowany temat „Koniec wakacji – jak najlepiej wrócić z urlopu z dobrymi zapasami na zimę", a 10 września organizatorzy proponują dyskusję na temat „Coaching – narzędzie biznesowe". Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zobacz>>
Gdański Program Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat
18.08.2014 10:52

Gdański Program Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat

Już po raz drugi w tym roku, po bardzo udanej pierwszej edycji, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy zapraszają do udziału w Gdańskim Programie Aktywizacji Zawodowej poprzez Wolontariat, który skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Na oferty od instytucji chcących przyjąć wolontariuszy, organizatorzy czekają do końca sierpnia 2014 r.

Zobacz>>
Forum Dialogu Klastrów
18.08.2014 10:09

Forum Dialogu Klastrów

W imieniu samorządu województwa pomorskiego, spółka InnoBaltica zaprasza do udziału w Forum Dialogu Klastrów, organizowanym wspólnie z Pomorskim Klastrem Żeglarskim oraz Klastrem Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Spotkanie odbędzie się 22 sierpnia 2014 r. w Sopocie.

Zobacz>>
31.07.2014 14:13

O funduszach europejskich w Wejherowie

W Wejherowie, 12 sierpnia 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z wdrażaniem funduszy europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Wstęp bezpłatny – obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Zobacz>>
23.07.2014 13:58

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza mieszkańców Pomorza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Zobacz>>
04.07.2014 12:12

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Od 1 lipca 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).

Zobacz>>
Pilotażowa usługa doradczo-szkoleniowa dla firm
04.07.2014 11:37

Pilotażowa usługa doradczo-szkoleniowa dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła listę Podmiotów Wsparcia, które będą świadczyć doradczo-szkoleniową usługę pilotażową w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP. Celem projektu jest stworzenie usługi doradczo-szkoleniowej, która pomoże przedsiębiorcy w ubieganiu się o finansowanie zwrotne oraz w zarządzaniu firmą z wykorzystaniem tego finansowania.

Zobacz>>
220 mln zł na walkę z chorobami cywilizacyjnymi
01.07.2014 12:46

220 mln zł na walkę z chorobami cywilizacyjnymi

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" – Strategmed. Aż 220 mln złotych Centrum przeznaczy dla polskich naukowców na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym.

Zobacz>>
26.06.2014 08:43

Konsultacje publiczne Programu Południowy Bałtyk

W związku z trwającymi do 8 lipca 2014 r. konsultacjami publicznymi projektu Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Programu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsk odbędzie się regionalna konferencja konsultacyjna. Na spotkanie w środę, 2 lipca 2014 r., zgłaszać się można do 30 czerwca.

Zobacz>>
24.06.2014 09:35

Przyszła perspektywa finansowa – spotkanie informacyjne w Lęborku

Główny Punkt Informacyjny zaprasza na spotkanie pt. „Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim". Spotkanie odbędzie się 1 lipca 2014 r., liczba miejsc ograniczona.

Zobacz>>
Nowe usługi Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
24.06.2014 09:11

Nowe usługi Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Na mocy nowo podpisanej umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, od 2014 roku Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku od 2014 roku prowadzi rozszerzoną działalność informacyjną.

Zobacz>>
Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020
23.06.2014 11:14

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki. Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Zobacz>>
Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”
23.06.2014 10:58

Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+" przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Zobacz>>
Nagraj wideo o współpracy terytorialnej – wyjedź do Mediolanu!
16.06.2014 15:04

Nagraj wideo o współpracy terytorialnej – wyjedź do Mediolanu!

Dzień Europejskiej Współpracy, przypadający na 21 września, jest świętem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tegorocznych obchodów, INTERACT ogłosił konkurs na nagranie wideo „Border issues, border solutions". Chętni mogą przesyłać do 15 lipca 2014 r. krótkie filmy, promujące korzyści płynące ze współpracy terytorialnej. Nagrodą jest zaproszenie na wydarzenie otwierające Dzień Europejskiej Współpracy w Mediolanie.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter