Dla Beneficjenta

Nowe usługi Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
24.06.2014 09:11

Nowe usługi Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Na mocy nowo podpisanej umowy z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, od 2014 roku Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku od 2014 roku prowadzi rozszerzoną działalność informacyjną.

Zobacz>>
Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020
23.06.2014 11:14

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki. Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Zobacz>>
Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”
23.06.2014 10:58

Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+" przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Zobacz>>
Nagraj wideo o współpracy terytorialnej – wyjedź do Mediolanu!
16.06.2014 15:04

Nagraj wideo o współpracy terytorialnej – wyjedź do Mediolanu!

Dzień Europejskiej Współpracy, przypadający na 21 września, jest świętem programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W ramach tegorocznych obchodów, INTERACT ogłosił konkurs na nagranie wideo „Border issues, border solutions". Chętni mogą przesyłać do 15 lipca 2014 r. krótkie filmy, promujące korzyści płynące ze współpracy terytorialnej. Nagrodą jest zaproszenie na wydarzenie otwierające Dzień Europejskiej Współpracy w Mediolanie.

Zobacz>>
16.06.2014 14:08

Program dla Europy Środkowej – baza pomysłów na projekty

Program dla Europy Środkowej uruchomił bazę, która umożliwia dzielenie się pomysłami i poszukiwanie partnerów do projektu.

Zobacz>>
16.06.2014 14:01

Program Region Morza Bałtyckiego

Na stronie internetowej Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, w sekcji dotyczącej edycji 2014-2020 dostępny jest do pobrania, zatwierdzony 14 maja 2014 r. przez Komitet Programujący, tekst Programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, ostateczna wersja oceny ex-ante, raport środowiskowy, krótki opis priorytetów tematycznych oraz inne dane.

Zobacz>>
O JEREMIE i przyszłej perspektywie finansowej
16.06.2014 12:28

O JEREMIE i przyszłej perspektywie finansowej

Spotkanie informacyjne pt. „Inicjatywa JEREMIE oraz założenia funduszy na lata 2014-2020 – wsparcie finansowe dla przedsiębiorców", odbędzie się 24 czerwca 2014 r. w Słupsku.

Zobacz>>
16.06.2014 12:08

Prawo zamówień publicznych – szkolenie dla beneficjentów

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie „Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE". Zgłoszenia można nadsyłać do 24 czerwca 2014 r.

Zobacz>>
Rusza VIII edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”
13.06.2014 14:40

Rusza VIII edycja konkursu „Dobre praktyki EFS 2014”

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014", przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 października 2014 r.

Zobacz>>
Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna
12.06.2014 13:43

Rusza konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna

Już po raz 9. można zgłaszać najpiękniejsze place i bulwary do Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego. Uhonorowane zostaną gminy, na terenie których powstały wysokiej jakości miejsca wykorzystywane przez ogół mieszkańców. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia, które zostały ukończone między 1 stycznia 2012 r. a 31 grudnia 2013 r. i nie zostały zgłoszone do poprzednich edycji konkursu. Termin ich zgłaszania upływa 18 lipca 2014 r.

Zobacz>>
19.08.2014 12:58

Nowe Uszczegółowienie RPO WP

Obecnie obowiązujące Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 7 sierpnia 2014 r. URPO zawiera szczegółowy opis osi priorytetowych.

Zobacz>>
Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej
12.06.2014 12:04

Trwa nabór projektów ppp z sektora efektywności energetycznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza nabór projektów partnerstwa publiczno-prywatnego z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego. Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem MIiR w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego. Zgłoszenia można przesyłać do 2 września 2014 r.

Zobacz>>
09.06.2014 12:21

Pomoc publiczna i pomoc de minimis po 1 lipca 2014 r.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis udzielna w projektach POKL do dnia 1 lipca 2014 r. podlega regulacjom określonym w dotychczasowych przepisach prawnych.

Zobacz>>
09.06.2014 10:55

Zasady oznaczania projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało informację o uproszczonych zasadach oznaczania projektów.

Zobacz>>
Postaw na zieloną energię
06.06.2014 14:46

Postaw na zieloną energię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego „Prosument". Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Zobacz>>
06.06.2014 11:34

Lista rankingowa wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 02/POKL/7.2.1/2014

Zarząd Województwa Pomorskiego 3 czerwca 2014 roku Uchwałą nr 602/357/14 zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych na konkurs zamknięty nr 02/POKL/7.2.1/2014 w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Zobacz>>
03.06.2014 12:20

Zwiększenie alokacji w ramach konkursu otwartego nr 01/POKL/7.2.1/2014

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż na mocy Uchwały nr 551/355/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2014 roku została zwiększona alokacja do wysokości 5 813 161,60 PLN w ramach konkursu nr 01/POKL/7.2.1/2014, ogłoszonego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 celem zapewnienia środków na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów.

Zobacz>>
„Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim” – spotkanie informacyjne
30.05.2014 12:29

„Założenia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w województwie pomorskim” – spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Aktywizacja zawodowa osób dojrzałych
30.05.2014 10:51

Aktywizacja zawodowa osób dojrzałych

Fundacja Gospodarcza w Gdyni, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zapraszają na konferencję „Aktywizacja osób dojrzałych w nowej perspektywie finansowej – możliwości wykorzystania wyników projektu ‹‹Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+››". Spotkanie odbędzie się 10 czerwca 2014 r. w hotelu Haffner w Sopocie.

Zobacz>>
Święto Produktu Tradycyjnego i Dzień Samorządu
30.05.2014 10:26

Święto Produktu Tradycyjnego i Dzień Samorządu

Na placu przy Katedrze Oliwskiej w Gdańsku, 1 czerwca 2014 r. w godz.9-17, będzie można posmakować specjałów tradycyjnej kuchni Kaszub, Kociewia i Żuław. Już po raz ósmy zagości tu Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego. Msza św. w intencji osób pracujących na rzecz zachowania dziedzictwa kulinarnego województwa pomorskiego oraz samorządowców zostanie odprawiona o godz. 11.30. Następnie o godz. 13 rozpoczną się uroczystości związane z Dniem Samorządu Terytorialnego z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka, podczas której wręczone zostaną odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę i odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa".

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter