Dla Beneficjenta

Urząd Marszałkowski laureatem prestiżowej europejskiej nagrody
01.04.2014 14:44

Urząd Marszałkowski laureatem prestiżowej europejskiej nagrody

Projekt Rozwoju proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitarnym Trójmiasta, sfinansowany przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, został laureatem konkursu Komisji Europejskiej RegioStars Award 2014. Nagrody wręczono w poniedziałek wieczorem w Brukseli.

Zobacz>>
Warsztaty Centrum PPP w sektorze gospodarki odpadami
01.04.2014 12:33

Warsztaty Centrum PPP w sektorze gospodarki odpadami

Na kolejne bezpłatne „Warsztaty PPP w sektorze gospodarki odpadami" zaprasza 8 kwietnia 2014 r. Fundacja Centrum PPP. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Warsztaty będą mieć charakter praktyczny.

Zobacz>>
Euronews o Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego
27.03.2014 13:45

Euronews o Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego

O RPO WP oraz projekcie „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" mówił Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP, w wywiadzie udzielonym europejskiej telewizji informacyjnej Euronews.

Zobacz>>
26.03.2014 13:40

Zmieniono regulamin i harmonogram naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska poinformowało o zmianie regulaminu konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 w ramach Działania 1.1. W konkursie wprowadzono dodatkowy typ projektu podlegający dofinansowaniu, dlatego dotacja z Unii Europejskiej może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach Priorytetu I Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz>>
Projekt z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy
21.03.2014 14:21

Projekt z Irlandii poszukuje partnerów do współpracy

Projekt Omagh District Council, lokalnej organizacji rządowej wspierającej bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, skierowany jest do szerokiej grupy docelowej. Ponadnarodowa współpraca ma się rozpocząć w kwietniu 2014 r. i trwać do marca 2015 r. Organizatorzy zapraszają polskie instytucje do współpracy.

Zobacz>>
Plany działania PO KL na lata 2014-2015
21.03.2014 11:21

Plany działania PO KL na lata 2014-2015

Zapraszamy do zapoznania się z Planami działania dla Projektów VI-IX PO KL na lata 2014-2015 dla województwa pomorskiego.

Zobacz>>
Enterprise Europe Network wspiera pomorskich przedsiębiorców
20.03.2014 11:02

Enterprise Europe Network wspiera pomorskich przedsiębiorców

Misją projektu Enterprise Europe Network (EEN) jest pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom w skutecznym funkcjonowaniu na rynku europejskim. Misja ta wypełniana jest na zasadach niekomercyjnych, przy wsparciu merytorycznym i finansowym Komisji Europejskiej oraz sieci 500 podobnych ośrodków w całej Europie.

Zobacz>>
19.03.2014 10:33

Odzyskiwanie należności w Polsce i UE

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość zaprasza do udziału w szkoleniu „Odzyskiwanie należności w Polsce i UE" poświęconemu odzyskiwaniu wierzytelności.

Zobacz>>
Unijne dofinansowanie dla 6 projektów z Pomorza
14.03.2014 14:54

Unijne dofinansowanie dla 6 projektów z Pomorza

Marszałek Mieczysław Struk podpisał 6 umów dotyczących unijnego dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Na liście beneficjentów znalazły się: gmina Stara Kiszewa, miasto Puck, miasto Lębork, gmina Kartuzy, miasto Słupsk oraz Uniwersytet Gdański. Uroczystość odbyła się 11 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Zobacz>>
Fundusze europejskie na migi
19.03.2014 14:00

Fundusze europejskie na migi

Znosimy bariery i ograniczenia w komunikowaniu się osób głuchych. Od dziś zapewniamy bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego on-line.

Zobacz>>
12.03.2014 10:16

2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania

Zapraszamy do udziału w spotkaniu 2014-2020 - perspektywa finansowa UE dla przedsiębiorczości i innowacji. Szansa na rozwój i możliwości finansowania, które odbędzie się 27 marca 2014 r. w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, Gdańsk).

Zobacz>>
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
09.03.2014 23:33

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Minister środowiska, jako operator Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (funduszy norweskich 2009-2014), ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na ogólną kwotę 12 639 873 euro, tj. 53 223 766,56 zł.

Zobacz>>
ESPON 2020 – konsultacje społeczne
07.03.2014 15:02

ESPON 2020 – konsultacje społeczne

Rozpoczęły się konsultacje na poziomie europejskim kolejnej edycji programu badawczego ESPON na lata 2014-2020. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy ESPON 2020.

Zobacz>>
06.03.2014 15:14

Intensywne przygotowania do nowych inwestycji unijnych

Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz krajowych programów operacyjnych dostępne będą w naszym regionie znaczne środki, dzięki którym będzie można sfinansować kolejne ważne inwestycje.

Zobacz>>
Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
06.03.2014 15:13

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Zobacz>>
Łącząc Europę – nowy instrument
06.03.2014 12:34

Łącząc Europę – nowy instrument

W pierwszym półroczu 2014 roku Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji ze środków alokowanych w ramach nowego instrumentu, tj. Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility – CEF). Wnioski będzie można składać przez 3 miesiące. W zaproszeniu zostaną przedstawione kryteria oceny projektów, ostateczny termin na złożenie wniosków oraz sposób ich składania wraz z adresem. Kwota dostępna w 2014 roku to 366 mln euro.

Zobacz>>
Innowacje w zakresie zielonych technologii
05.03.2014 12:59

Innowacje w zakresie zielonych technologii

W ramach nowego programu funduszy norweskich 2009-2014 – Innowacje w zakresie zielonych technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały do dyspozycji blisko 18 mln euro, a więc ponad 70 mln zł. Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych czy też jako cel poboczny tworzenie „zielonych" miejsc pracy.

Zobacz>>
04.03.2014 14:15

Europejska Współpraca Terytorialna – Wspólna Marka

W celu umożliwienia beneficjentom lepszej identyfikacji i wykorzystywania narzędzi oferowanych przez programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, uruchomiono inicjatywę wspieraną przez większość programów operacyjnych, a koordynowaną przez Interact, w celu opracowania wspólnej zharmonizowanej marki.

Zobacz>>
04.03.2014 13:33

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz>>
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
04.03.2014 08:38

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Samorząd województwa pomorskiego po raz trzeci bierze na siebie odpowiedzialność za zainwestowanie w naszym regionie funduszy Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych – blisko 2 mld euro.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter