Dla Beneficjenta

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
06.03.2014 15:13

Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Ministerstwo Zdrowia zaprasza wybrane powiaty do zapoznania się z informacjami o planowanym pod koniec I kwartału 2014 r. naborze wniosków w Programie „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu", finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz budżetu państwa.

Zobacz>>
Łącząc Europę – nowy instrument
06.03.2014 12:34

Łącząc Europę – nowy instrument

W pierwszym półroczu 2014 roku Komisja Europejska opublikuje zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji ze środków alokowanych w ramach nowego instrumentu, tj. Łącząc Europę (z ang. Connecting Europe Facility – CEF). Wnioski będzie można składać przez 3 miesiące. W zaproszeniu zostaną przedstawione kryteria oceny projektów, ostateczny termin na złożenie wniosków oraz sposób ich składania wraz z adresem. Kwota dostępna w 2014 roku to 366 mln euro.

Zobacz>>
Innowacje w zakresie zielonych technologii
05.03.2014 12:59

Innowacje w zakresie zielonych technologii

W ramach nowego programu funduszy norweskich 2009-2014 – Innowacje w zakresie zielonych technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały do dyspozycji blisko 18 mln euro, a więc ponad 70 mln zł. Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych czy też jako cel poboczny tworzenie „zielonych" miejsc pracy.

Zobacz>>
04.03.2014 14:15

Europejska Współpraca Terytorialna – Wspólna Marka

W celu umożliwienia beneficjentom lepszej identyfikacji i wykorzystywania narzędzi oferowanych przez programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, uruchomiono inicjatywę wspieraną przez większość programów operacyjnych, a koordynowaną przez Interact, w celu opracowania wspólnej zharmonizowanej marki.

Zobacz>>
04.03.2014 13:33

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zobacz>>
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
04.03.2014 08:38

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Samorząd województwa pomorskiego po raz trzeci bierze na siebie odpowiedzialność za zainwestowanie w naszym regionie funduszy Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych – blisko 2 mld euro.

Zobacz>>
Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze
03.03.2014 13:03

Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze

Negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014- 2020 są już na finiszu. Największe kawałki tortu zostały przeznaczone na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną. Trafią one do państw członkowskich na potrzeby krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo Komisja Europejska zamierza kontynuować programy i inicjatywy własne, czyli programy sektorowe. Zajdą jednak pewne zmiany w porównaniu do mijającego okresu programowania 2007-2013.

Zobacz>>
Baza Projekty 2020
03.03.2014 08:38

Baza Projekty 2020

Urząd Marszałkowski uruchomił bazę Projekty 2020, która pomoże instytucjom planującym ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Możliwe będzie zweryfikowanie na ile dane projekty wpisują się w cele programu, tak, aby były gotowe do realizacji już na początku perspektywy finansowej 2014-2020.

Zobacz>>
Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich
20.02.2014 08:05

Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza beneficjentów RPO WP i komponentu regionalnego POKL do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2014. Kampania polegać będzie na przygotowaniu w dniach 1-11 maja różnorodnych wydarzeń, które odbędą się na terenach zrealizowanych projektów. Celem tych imprez ma być zachęcenie mieszkańców Pomorza oraz turystów do odwiedzenia i poznania miejsc, które powstały bądź zmieniły się dzięki unijnym dotacjom.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter