Dla Mieszkańca

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WP na lata 2014-2020
06.03.2014 12:16

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konsultacje społeczne projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, które będą trwały od 24 lutego do 17 marca 2014 r.

Zobacz>>
Szerokopasmówka w gminach Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie
05.03.2014 22:17

Szerokopasmówka w gminach Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie

Wschodnio-pomorska sieć szerokopasmowa – budowa infrastruktury światłowodowej obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie to projekt. który będzie realizowany od kwietnia 2014 roku do czerwca 2015 roku. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, 3 marca 2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zobacz>>
Innowacje w zakresie zielonych technologii
05.03.2014 12:59

Innowacje w zakresie zielonych technologii

W ramach nowego programu funduszy norweskich 2009-2014 – Innowacje w zakresie zielonych technologii, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały do dyspozycji blisko 18 mln euro, a więc ponad 70 mln zł. Program ma na celu rozwój zielonych przedsiębiorstw i wzrost ich konkurencyjności na rynku, w tym m.in. rozwój proekologicznych produktów i usług, opracowanie, wdrożenie i inwestycje w innowacyjne, przyjazne środowisku technologie, rozwój i wdrożenie proekologicznych procesów produkcyjnych czy też jako cel poboczny tworzenie „zielonych" miejsc pracy.

Zobacz>>
Edukacja w Unii Europejskiej
04.03.2014 12:04

Edukacja w Unii Europejskiej

Studia za granicą, spotkania z ludźmi z całego świata, poznawanie odmiennych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie pasji, odkrywanie talentów. Każde z tych działań jest źródłem nowych doświadczeń, które możemy zyskać dzięki programom finansowanym przez Unię Europejską.

Zobacz>>
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
04.03.2014 08:38

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Samorząd województwa pomorskiego po raz trzeci bierze na siebie odpowiedzialność za zainwestowanie w naszym regionie funduszy Unii Europejskiej. Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzyma największy w historii strumień środków rozwojowych – blisko 2 mld euro.

Zobacz>>
ISIT – interaktywność w przestrzeni publicznej
04.03.2014 08:31

ISIT – interaktywność w przestrzeni publicznej

Żyjemy w czasach, w których coraz większego znaczenia nabierają technologia i sztuczna inteligencja, wspierające działania i postępowanie ludzi. Dostępność takich rozwiązań jest jeszcze niewystarczająca… Został zaprojektowany od podstaw i wdrożony unikatowy w skali świata projekt, który realnie przyczynia się do rozwiązywania wielu problemów ludzi w naszej lokalnej przestrzeni. Została wytworzona cyfrowa przestrzeń interaktywna.

Zobacz>>
Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze
03.03.2014 13:03

Budżet UE 2014-2020 dla Polski – na innowacje i projekty badawcze

Negocjacje dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014- 2020 są już na finiszu. Największe kawałki tortu zostały przeznaczone na politykę spójności oraz wspólną politykę rolną. Trafią one do państw członkowskich na potrzeby krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo Komisja Europejska zamierza kontynuować programy i inicjatywy własne, czyli programy sektorowe. Zajdą jednak pewne zmiany w porównaniu do mijającego okresu programowania 2007-2013.

Zobacz>>
Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich
20.02.2014 08:05

Zorganizuj Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza beneficjentów RPO WP i komponentu regionalnego POKL do współpracy przy organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2014. Kampania polegać będzie na przygotowaniu w dniach 1-11 maja różnorodnych wydarzeń, które odbędą się na terenach zrealizowanych projektów. Celem tych imprez ma być zachęcenie mieszkańców Pomorza oraz turystów do odwiedzenia i poznania miejsc, które powstały bądź zmieniły się dzięki unijnym dotacjom.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter