Dla Mieszkańca

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 6.2.2. RPO WP - Rozwój Usług Społecznych”
13.06.2017 12:30

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Wsparcie w ramach ogłoszonego konkursu z Poddziałania 6.2.2. RPO WP - Rozwój Usług Społecznych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 20 czerwca 2017 r., dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych (RPO WP).

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020”
06.06.2017 14:24

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców – możliwości finansowania badań i innowacji w perspektywie 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej" zapraszają na spotkanie organizowane 23 czerwca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z finansowaniem badań i innowacji z Funduszy Europejskich.

Zobacz>>
Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2. POIR w 2017 r.
06.06.2017 08:11

Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2. POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2. „Bony na innowacje dla MŚP".

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach programu „Szybka ścieżka” dla MŚP - finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji oraz MŚP Seal of Excellence
01.06.2017 14:53

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach programu „Szybka ścieżka” dla MŚP - finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji oraz MŚP Seal of Excellence

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursami „Szybka ścieżka" dla MŚP - finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (konkurs 3/1.1.1/2017) oraz MŚP Seal of Excellence (konkurs 4/1.1.1/2017). Konkursy są realizowane z Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw" (Poddziałanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa").

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - CZERWIEC 2017
29.05.2017 14:02

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu - CZERWIEC 2017

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach POIR
29.05.2017 13:52

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza w 2017 roku nowe konkursy dla MŚP do działań 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2. Bony na innowacje oraz 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Można uzyskać nawet do 0.5 mln zł. wsparcia.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa finansowa 2014-2020”
26.05.2017 12:56

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Wsparcie dla osób 50+ - perspektywa finansowa 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 czerwca 2017 r., poświęcone możliwościom wsparcia dla osób powyżej 30 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+, ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 4.1., poddziałanie 4.1.2.
24.05.2017 14:33

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 4.1., poddziałanie 4.1.2. "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze"

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Działania 4.1., poddziałanie 4.1.2. "Regionalne Agendy Naukowo Badawcze" (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Zobacz>>
Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2.
22.05.2017 11:06

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2. "Sektorowe programy B+R" - GameINN

Strona głównaFundusze europejskieProgram Operacyjny Inteligentny RozwójAktualności drukuj A A A Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" - GameINN 16-05-2017 Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" - GameINN (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020).

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
22.05.2017 09:46

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu „Szybka ścieżka” dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie informacyjne organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem „Szybka ścieżka" dla MŚP (konkurs 1/1.1.1/2017) oraz dużych przedsiębiorstw (konkurs 2/1.1.1/2017) realizowanego w ramach Działania 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Malborku: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”
19.05.2017 15:17

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 maja 2017 r., dotyczące zagadnień związanych z prawidłową realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz>>
Mobilny Punkt Informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym
19.05.2017 08:34

Mobilny Punkt Informacyjny w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów”
15.05.2017 12:21

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Jak nie popełnić błędu? Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie realizacji projektów”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 23 maja 2017 r., poświęcone najważniejszym zasadom obowiązującym w trakcie realizacji projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w szczególności dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów używania sytemu teleinformatycznego SL2014.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE”
11.05.2017 12:54

Szkolenie w Gdańsku: „Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków UE”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku Departament Programów Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 24 maja 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z pomocą publiczną.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”
11.05.2017 12:45

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

Zobacz>>
Spotkanie informacyjne w Chojnicach i Cierzniach: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”
11.05.2017 11:25

Spotkanie informacyjne w Chojnicach i Cierzniach: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 24 i 26 maja 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zobacz>>
Szkolenie w Kościerzynie i Debrznie: „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach realizowanych ze środków Funduszy Europejskich”
11.05.2017 10:04

Szkolenie w Kościerzynie i Debrznie: „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach realizowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenie organizowane w dniach 25 i 30 maja 2017 r. poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością i rozliczaniem wydatków w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR.

Zobacz>>
Szkolenie w Gdańsku: „Mama może wszystko - możliwości jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”
05.05.2017 13:55

Szkolenie w Gdańsku: „Mama może wszystko - możliwości jakie dają Fundusze Europejskie kobietom powracającym na rynek pracy”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departament Programów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na szkolenie organizowane 17 maja 2017 r., dotyczące działań umożliwiających objęcie wsparciem kobiet powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Zobacz>>
Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – MAJ 2017
26.04.2017 14:41

Mobilne Punkty Informacyjne na Pomorzu – MAJ 2017

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z działań Mobilnych Punktów Informacyjnych na Pomorzu.

Zobacz>>
Nie daj się naciągnąć! W sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tylko bezpłatne konsultacje i materiały o unijnym wsparciu
24.04.2017 11:53

Nie daj się naciągnąć! W sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tylko bezpłatne konsultacje i materiały o unijnym wsparciu

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach oferujących odpłatnie materiały dotyczące Funduszy Europejskich przypominamy, że koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju ogólnopolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) udziela wyłącznie bezpłatnych konsultacji i informacji. Punkty Informacyjne nie prowadzą odpłatnej sprzedaży żadnych materiałów dotyczących Funduszy Europejskich.

Zobacz>>

Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter