Kontakt

Biuro konkursu

Małgorzata Gołębiewska
Departament Rozwoju Gospodarczego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
email: prp@pomorskie.eu
tel.: +48-58 32 68 123;  fax: +48-58 32 68 303